ROStv Zundert

ROStv Zundert:

5 mei 2018

4 Mei en wij herdenken de oorlogsslachtoffers van verschillende groepen over de hele wereld. In de gemeente Zundert heeft de burgemeester Poppe – de Looff de oorlogsslachtoffers herdacht met bloemen in Klein Zundert, Achtmaal, Wernhout. Alsook werden er bloemen gelegd op de begraafplaats achter de Willaert. Hier liggen de graven van drie kindjes die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. Om 18:30 uur werd er een krans gelegd samen met de nieuwe pastoor van Geel bij de H. Trudokerk. Na een bijeenkomst en woorden in het Van Goghkerkje werden ook op de oorlogsgraven bloemstukken gelegd. De burgemeester stak ook een fakkel aan voor Amnesty International. De fakkeldragers brachten het vuur van Zundert naar Rijsbergen alwaar de burgemeester de vlam ontstak. Na het taptoe signaal werd in heel Nederland 2 minuten stilte in achtgenomen. De gezamenlijke koren zongen het Wilhelmus en andere liederen onder begeleiding van Harmonie St. Cecillia. Gilden St. Bavo en St. Joris brachten de vaandelgroet. Ook werd een gedicht voorgelezen door de voorleeskampioen. Bij de herdenking in Rijsbergen zijn onder meer de gildeverenigingen, scouting, harmonie en Amnesty International aanwezig.

ROStv Zundert

ROStv Zundert:

27 april 2018

Koningsdag 2018 is voor de burgemeester, wethouders en aanhang een drukke dag. Het begon om kwart over 10 op de Markt in Zundert. Door de Koninklijke harmonie Nut en Vermaak werden de vele versierde fietsen richting de Markt geloodst. De vrijmarkt was …

Volg ons op Facebook!

Corso Zundert Nieuws op Facebook

ROStv Zundert

ROStv Zundert:

17 januari 2018

Vaandelfeest buurtschap Schijf

ROStv Zundert

Vaandelfeest buurtschap Schijf

17 januari 2018

Vaandelfeest buurtschap Schijf.

ROStv Zundert

ROStv Zundert:

22 oktober 2017

Voor de derde keer op rij is door de Koninklijke Harmonie Nut & Vermaak het Oktoberfest Zundert georganiseerd. Het eerste jaar om te proberen bij Victoria en de laatste twee jaren in het Tenniscentrum De Leeuwerik. Ruim 800 personen vulde snel de feestelijke aangeklede Stubbe. Met hulp van vele Duitse slagers, van onder andere Woenderbaar en Dubbel S zonder T, wiegde vele van links naar rechts en weer terug. De banken werden als snel boven op de tafels gezet zodat de grote bierpullen sneller op de juiste plaats arriveerde. Het Oktoberfest Zundert is nu een evenement wat zich duidelijk heeft genesteld in het Zunderse. Niet meer weg te denken en een goede zet door de Koninklijke Harmonie Nut & Vermaak, die zo de kas weer goed kan spekken. Mede door de vele vrijwilligers van ook buurtschap ’t Stuk en de EHBO afd. Zundert is het weer een groots gebeuren geworden. In een woord: Supertoll

ROStv Zundert

ROStv Zundert:

25 september 2017

Een weekendje weg met de Zundertse komedie is altijd gezellig. Dit jaar werd het weekend afgesloten bij Victoria. Niet wetende dat er in de bar een mensen massa aan het verzamelen was om John en Ria Frijters te verrassen. Beide werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Uit handen van burgemeester Poppe-de Looff van de gemeente Zundert zijn de bijbehorende versierselen uitgereikt. Hieronder de tekst van de speech voor het echtpaar Mevrouw Frijters, uw bijdrage aan Zundert is heel bijzonder en waardevol. Laat ik beginnen bij het noemen van Rijvereniging Volharding waar u bestuurslid bent geweest. U was tientallen jaren penningmeester en wist elk jaar opnieuw vele sponsoren te overtuigen om bij te dragen aan de prijzenpot voor de wedstrijden. Sinds 1987 bent u zeer betrokken bij de Zundertse Komedie. Als echtgenote van John Frijters was het onmogelijk om passief te blijven binnen deze vereniging. Toen u in 2002 dan ook gevraagd werd om de functie van penningmeester op u te nemen, aarzelde u geen moment. Naast het penningmeesterschap, bood u de vereniging ook ruimte. Ruimte in de vorm van uw eigen loods. Jarenlang heeft u samen met uw echtgenoot John Boomkwekerij Laurijssen gerund. De afgelopen 15 jaar werd uw bedrijf vanaf begin april tot eind mei omgebouwd tot theaterloods van de Zundertse Komedie. De hele loods werd dan in beslag genomen door toneelvloer, decor, tribunes en foyer. De betrokkenheid bij de Zundertse Komedie is bijzonder groot. Want behalve met de financiën en faciliteiten, hield u zich ook bezig met de catering, inrichting, vergunningaanvragen, kaartverkoop, benaderde u sponsoren en stelde u uw huis ter beschikking voor het maken van kostuums. Dankzij u en uw man kan de Zunderste Komedie het publiek elk jaar weer trakteren op een bijzondere toneelavond! Maar daar houdt uw maatschappelijke betrokkenheid niet bij op. U bent tevens bestuurslid geweest van de stichting Bloemen-commissie Zundert. Van 2005 tot 2014 was u verantwoordelijk voor de verkoop van dahlia’s van de 20 buurtschappen aan andere corso’s verspreid over heel West-Europa. Het ging om zo’n 15 tot 18 miljoen dahlia’s per jaar. Wat een omvang! Met de verkoop kunnen de buurtschappen hun dahliavelden en de bouw van de corsowagens bekostigen. Daarnaast regelde u de inkoop van de ontbrekende kleuren dahlia’s voor het Corso, zodat de buurtschappen hun ideale kleureninvulling konden realiseren. Het corso is ongekend en belangrijk voor cultureel Zundert. U banden met cultuur rijken echter verder, want toen het Van GoghHuis zijn deuren ging openen, was het u die de schouders wilde zetten onder het welslagen van de stichting ‘Vrienden van Van Gogh en Zundert’. U nam meteen de functie van penningmeester voor uw rekening. Samen met uw man regelde u de jaarlijkse uitstapjes, lezingen, nieuwsbrief, rommelmarkt en veiling. Ook stelt u samen met uw man regelmatig materiaal en hulpmiddelen beschikbaar. Mensen zoals u en uw man zijn erg belangrijk voor de Vrienden en het Van GoghHuis. Zij zijn trots op u als vrijwilliger, omdat u altijd klaarstaat voor een ander. We zijn hier vanavond samen ten midden van uw vrienden en familie. En ik wil daarom ook niet onvermeld laten dat u de afgelopen 5 jaar intensief als mantelzorger voor uw moeder en tante zorgt. Inmiddels wonen zij in De Willaert, maar u bent nog steeds intensief betrokken bij alles wat er voor hen moet worden geregeld en probeert dagelijks even bij ze langs te gaan. Mevrouw Frijters, vanwege uw jarenlange maatschappelijke verdiensten, in het bijzonder voor de Zundertse Komedie, de stichting Vrienden van ‘Van Gogh en Zundert’, de stichting Bloemencommissie Zundert en Rijverveniging Volharding, heeft Zijne Majesteit de Koning besloten om u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Aan mij de taak u de versierselen op te spelden. Gefeliciteerd!
Maar dames en heren, ik ben nog niet klaar. Want ik wil ook graag het woord richten tot de heer John Frijters. Hij is namelijk niet alleen de drijvende kracht achter zijn vrouw Ria. Hij heeft zich ook maatschappelijk erg verdienstelijk gemaakt. Toneelspelen zit u in het bloed. In 1985 richtte u samen met andere toneelliefhebbers een nieuw toneelgezelschap op. Het resultaat was de Zundertse Komedie die zicht richt op experimenteel toneel met een boodschap. U wilde toegankelijke stukken spelen waar humor en plezier voorop staan. In 1995 volgde u Harry Havermans op als voorzitter van deze vereniging. De club telt nu zo’n 50 leden. U bent een toneelspeler in hart en nieren, en tevens de verbindende factor van het gezelschap. Zowel in het spel als achter de coulissen. Het hele jaar door bent u op zoek naar geschikte stukken en brengt deze in bij de ‘leesgroep’. Van september tot en met juni bent u druk met repetities en de theateropbouw voor de voorstellingen in mei. Jaarlijks genieten zo’n 450 tot 600 mensen van het toneel. Vaak had u de rol van acteur. Soms was u toneelmeester of regisseerde u de stukken. Lange tijd speelde de Zundertse Komedie in de achterzaal van een horecagelegenheid, maar jullie wilden het grootser aanpakken en meer aandacht geven aan decor, geluid en verlichting. Dat kon allemaal niet in die zaal. Toen kwamen u en uw vrouw met een oplossing, zoals ik zojuist al vertelde. U stelde voor om uw loods een paar maanden per jaar beschikbaar te stellen. Dat was het begin van een nieuwe periode, die in totaal zo’n 15 jaar heeft geduurd. U hebt ook een aantal toneelstukken geschreven. Ik herinner me bijvoorbeeld ‘Foux Rouge’ in 2015 over het leven van Vincent van Gogh. Ook schreef u ‘Dinerbon’, een stuk dat in diverse restaurants werd opgevoerd in het kader van de Smaak van de Baronie. Het doel was om de Zundertse Komedie onder de aandacht te brengen. Op uw aandringen is de laatste jaren ook gekozen voor stukken met rollen voor kinderen en jongeren. U wilt de jeugd enthousiasmeren voor het toneel, hen begeleiden en een podium bieden. Als ik uw verdiensten voor het toneel mag samenvatten, dan bent u – samen met uw vrouw Ria – de basis waarop de Zundertse Komedie kan functioneren. Zo verwoordt het bestuur van de Zundertse Komedie het ook. Mijnheer Frijters, u hebt ook uw hart verpand aan het Van GoghHuis. U was ervan overtuigd dat er een huis moest komen op de plek waar Vincent van Gogh in 1853 ter wereld kwam. Daarom richtte u in 2007 samen met anderen de stichting Vrienden van ‘Van Gogh en Zundert’ op en tot vorig jaar was u bestuurslid. U was zeer betrokken bij de organisatie en uitvoering van alle activiteiten van de vriendenstichting. Daarnaast stellen u en uw echtgenote, waar mogelijk, materiaal beschikbaar, bijvoorbeeld een heftruck. Dat u vorig jaar gestopt bent als bestuurslid is nauwelijks merkbaar, want u helpt nog steeds even actief mee aan alle activiteiten! Vanaf het moment dat Van GoghHuis geopend werd in 2008, werd u ook vrijwilliger van het museum. Voor de aankleding van de tuin hebben u en Ria bomen en planten geleverd. Als gids verzorgt u vanaf 2010 rondleidingen in en buiten het Van GoghHuis. Maar ook in en rond landgoed Wallsteijn, de Oude Buisse Heide, de Pannenhoef en in de omgeving van Abdij Maria Toevlucht weet u anderen enthousiast te maken voor wat Zundert aan moois te bieden heeft. Sinds enkele jaren bent u als gids ook actief in het grensgebied bij de zogenaamde Dodendraad uit de Eerste Wereldoorlog. Volgens het bestuur van de stichting Van Gogh en Zundert en de stichting Vrienden bent u een voorbeeld voor de vele vrijwilligers: áltijd bereid om u in te zetten en áltijd enthousiast. U bent een belangrijke steunpilaar voor het Van GoghHuis! Mijnheer Frijters, u vermoedt misschien al waarom ik ook ú naar voren heb gevraagd. Ik mag u ook een Koninklijke Onderscheiding uitreiken. Vanwege uw jarenlange verdiensten voor de Zundertse Komedie, voor het Van GoghHuis en voor de promotie van deze gemeente, heeft Zijne Majesteit de Koning besloten u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Aan mij de taak u de versierselen op te spelden. Gefeliciteerd!

ROStv Zundert

ROStv Zundert:

20 september 2017

Kindercorso 2017

ROStv Zundert

Kindercorso 2017

20 september 2017

Kindercorso 2017.

ROStv Zundert

ROStv Zundert:

20 september 2017

Kindercorso 2017 vooraf op de veiling

ROStv Zundert

Kindercorso 2017 vooraf op de veiling

20 september 2017

Kindercorso 2017 vooraf op de veiling.

ROStv Zundert

ROStv Zundert:

17 september 2017

Twee weken na het ‘grote’ corso staat het centrum van Zundert opnieuw op zijn kop voor het Kindercorso. Met zo’n 170 wagentjes en duizenden deelnemers mag dit corso het langste corso van de wereld worden genoemd. Onder een stralende zon genoten de deel…

ROStv Zundert

ROStv Zundert:

3 september 2017

Corso Zundert 1e doorkomst 2017

ROStv Zundert

ROStv Zundert:

2 september 2017

Geen corso zonder muziek in Zundert. Heel het corso gebeuren is ook omgeven door muziek. Op alle bouwplaatsen staat de radio aan. In de straten hangen de luidspreker boxen en in de feesttenten wordt alles in gereedheid gebracht om het corso feest, met …

ROStv Zundert

ROStv Zundert:

1 september 2017

Die koorts, die corso koorts is in Zundert niet meer tegen te houden. Straten worden afgesloten, bomen zijn al weken (zo niet maanden) geleden al kort gewiekt. Alle moet wijken voor het virus wat bij ruim 98% in het bloed zit. Mensen uit Amerika, Engeland, België en verder, komen kijken. Zij worden dan ook besmet en komen meehelpen in de tent of op het veld. Niet een jaar maar jaren achtereen. Vanaf begin deze week gaat het helemaal los. Vele Zundertenaren zijn elke dag vroeg uit de veren om de Dahlia’s van de vele velden te plukken. Ook in de bouwtenten wordt het langzaamaan drukker en drukker. Op verschillende plaatsen worden de laatste lasjes gelegd en er wordt flink ingekleurd. De eerste Dahlia zit al op de wagen en in de Willaert zijn de mensen de spijker in de kop aan het slaan cq drukken. Alle handen zijn namelijk nodig om de duizenden dahlia’s te voorzien van een spijker. Vanaf komende zaterdag is het bij alle buurtschappen een gekkenhuis. De wagen moet af en gaat afkomen. Tot de ochtend zon weer opkomt zal er bij sommige buurtschappen doorgeprikt moeten worden. Bij Buurtschap Klein Zundert hebben ze het wiel toch opnieuw uitgevonden. De in Nijmegen wonende Pieter Meeuwissen heeft het er nu helemaal druk mee. Tussendoor met regelmaat van Nijmegen naar Klein-Zundert om de wagen, De Wereld Draait Door, vorm te geven en te testen. Enkele aanpassingen zijn doorgevoerd om er zeker van te zijn dat het gevaarte veilig over straat kan. Ook Buurtschap Tiggelaar, met Onderhuids, is druk. Erwin Braspenning zet met een kwast ook nog even de puntjes op het kolossaal gevaarte. Een drukte van belang. En dat allemaal om het een mooi Corso Zundert van te maken.

ROStv Zundert

ROStv Zundert:

26 augustus 2017

Op een zonnige zaterdag en nog een week te gaan, is er nog geen sprake van stress bij de buurtschappen. Alles loopt zoals het loopt en dat loopt goed. Daar is ook veel mee gezegd. Het weer is perfect om te plakken. Tent open en het windje zorgt ervoor dat alles goed kan drogen. De levering van Dahlia’s uit China is, bij een buurtschap, goed gegaan en deze worden mooi op tijd van een kleurtje voorzien. De Dahlia’s op het veld zien er mooi uit en worden ook weer goed verkocht aan de andere corso’s. Zelfs ver over onze landgrenzen heen. Ook aan de allerkleinste is gedacht. Sommige buurtschappen zorgen voor vertier bij de tent en een ander gaat met heel de bups naar het Vogelrevalidatiecentrum Zundert. Iedereen blij. Met nog een week te gaan is er nog wel veel werk te verzetten. Maar stress, nee hoor geen tijd voor.

ROStv Zundert

ROStv Zundert:

22 augustus 2017

Tijdens het grootste bloemencorso van de wereld met de grootste praalwagens, zijn er ook buurtschappen die het grote in een andere maat voering creëren. De buitenbuurten. Zij maken nu ongeveer 15 jaar de wagens die tentoongesteld op diverse plaatsen op het parcours. Samen met de mensen van Grime Zundert overleggen zij wat het thema wordt. André Roks ontwerpt al een paar jaar voor Tereik. Dit jaar komen ze eindelijk op een plek te staan die ze verdienen. Het samen zijn op een kleinere schaal bevalt goed en is gezellig. Samen toch ook een corso wagen bouwen en het corso gevoel meemaken is op zich al groots.

ROStv Zundert

ROStv Zundert:

14 augustus 2017

Bijna heel Brabant weet dat er plannen zijn om het voormalige woonhuis van de tantes van Van Gogh af te breken en opnieuw in oude stijl te herbouwen. In het herbouwde huis komen dan appartementen. Tevens is het de bedoeling om achter het herbouwde woonhuis een appartementencomplex te laten verrijzen. Niet iedereen is daar even blij mee. Als je het Facebook napluist, komt er veel over naar voren. Zo zijn bij de gemeente Zundert 77 (bezwaars)zienswijzen ingediend en her en der wordt er over gesproken. Een website waar men petities kan tekenen is al enige maanden online. Een aantal maanden geleden hebben Marleen van Aert-Francken en Carie van der Kloot de Pret handdruk gekregen voor de historische fietsspeurtocht van ruim van 39 km door Zundert, Rijsbergen, Achtmaal en Wernhout. Het duo was in het boekje tot de conclusie gekomen dat Vincent blijkbaar – bewust of onbewust – toch wel heel veel dingen geschilderd heeft die hij vanuit zijn geboorteplaats herkende. En zoals Marleen schrijft naar de redactie, kregen ze zelfs bevestiging daarvan in een van zijn brieven. “Toen we hoorden van de werkgroep Zunderts Hart vroegen wij ons af hoe we dit initiatief konden ondersteunen.” Zunderts Hart wil de afbraak van het pand van de Roos (waar de vroegere tantes van Van Gogh hebben gewoond) en vooral het 4 lagen hoge appartementencomplex dat er in de tuin zal verschijnen tussen het van Goghkerkje en de tuin achter het van Goghhuis tegenhouden. “Omdat actie voeren niet onze stijl is, wilden we het op een andere manier aanpakken. We meenden dat als onze theorie zou kloppen, dat we onze ontdekkingen zouden kunnen doortrekken in de omgeving van zijn geboortehuis. Dat we schilderijen / tekeningen zouden vinden die overeenkomen met de omgeving van de Markt.” In het nieuwe document zijn deze nieuwe overeenkomsten te vinden. “Wij hebben in ieder geval de bevestiging gekregen dat Zundert veel belangrijker is geweest dan tot nu toe werd aangenomen. We denken ook dat er nog meer te vinden is. Het zou in onze ogen zeer jammer zijn dat bepaalde doorkijkjes zouden verdwijnen door het project in de Elisabethlaan, want we denken dat het zowel voor het Van Goghhuis als voor de gemeente Zundert een verrijking zou kunnen zijn als dit verder uitgewerkt en zichtbaar gemaakt wordt.” Marleen en Carie hebben eind vorige week aan Burgemeester, college van B&W en alle raadsleden dit document bezorgd. Zij hopen op een heroverweging van de plannen. In ieder geval hopen ze dat het kan bijdragen in een zeer overwogen beslissing! Foto’s uit Een andere kijk op Vincent
en het project van de tantes…. Om inzage in “een andere kijk op Vincent en het project van de tantes” van Marleen en Carie te krijgen ga naar http://www.marleenvanaert-francken.nl/vincent

ROStv Zundert

ROStv Zundert:

30 juli 2017

Het afgelopen jaar nog plannen om een boek over de natuur in en om Zundert te maken. Ook de PRET handdruk gekregen. Nu is het boek gedrukt. Wandelt u ook zo graag in onze mooie natuurgebieden? Dan is het fotoboek ‘Met andere ogen – Natuur in Zundert’ echt iets voor u! In dit unieke boek worden alle natuurgebieden in de gemeente Zundert beschreven en in beeld gebracht. Ook is er veel aandacht voor de inheemse flora en fauna.
Het fotoboek wordt op 23 augustus officieel gepresenteerd in het Vincent van GoghHuis in Zundert. Aansluitend is er een expositie met foto’s uit het boek, die geopend wordt door burgemeester Leny Poppe-de Looff.
Wie het boek nu bestelt, krijgt een korting van 5 euro en betaalt slechts 24,95 euro. Bestellen kan via r.pijnappels1@gmail.com.

ROStv Zundert

ROStv Zundert:

30 juni 2017

Binnenkort verrijst voor het derde achtereenvolgende jaar in Zundert Het Gele Huis. Een manifestatie van kunstenaars, artiesten, culturele ondernemers, andere creatieve geesten en buurtbewoners. Vrij naar het van oorsprong uit Amerika afkomstige festival Burning Man, wordt in een leegstaand pand in Zundert een minivrijstaat voor kunst en cultuur gevormd. Een plek die luwte biedt voor het ontstaan van nieuwe ideeën en uitingsvormen. Een veilige biotoop voor het ondenkbare, het ongrijpbare, het onbenoembare, en het alle – dan – wel – niet – daagse. Net als Vincent van Gogh met zijn Gele Huis voor ogen had: een woon- en werkplaats waar kunstenaars elkaar ontmoeten en inspireren. En waar kan dat beter dan in het geboortedorp van Van Gogh? Dit jaar zal Het Gele Huis letterlijk op zijn geboortegrond verrijzen. In het leegstaande pand aan de Markt 25 in Zundert, naast het ouderlijk huis van Van Gogh, woonden de tantes van Van Gogh waar Vincent vaak over de vloer kwam. Het Gele Huis in Zundert neemt het begrip “kunstenaar” echter wat breder. Iedereen die enthousiast is iets bij te dragen in het gele huis, is welkom. Zo kunnen een internationaal bekende kunstenaar en locals zomaar de handen ineenslaan en samen aan de slag gaan. Omdat het klikt. Omdat het kan. Het pand wordt na afloop gesloopt, dus ontelbaar veel mogelijkheden. Laat je inspiratie de vrije loop. De tijdelijke bewoners van Het Gele Huis worden van te voren uitgenodigd, maar kunnen die week ook spontaan binnen komen vallen. Kunstenaars en studenten van kunstvakopleidingen van verschillende disciplines zijn uitgenodigd en hebben hun komst bevestigd. Twee makers uit Litouwen komen een week werken aan een voorstelling en installatie. Twee theatermakers gaan met de ruimtes aan de slag, graffiti artist komen de buitenkant onder handen nemen en we houden een een fotowedstrijd geleid door professionele fotografen en eindexamenkandidaten van St Joost. Zo wordt in het pand de gehele week kunst gemaakt en geëxposeerd en is het open voor publiek. De week eindigt met cultuurnacht Starry Night, een perfect presentatie moment voor 250 man publiek.

ROStv Zundert

ROStv Zundert:

5 mei 2017

Om klokslag 18:30 legde burgemeester Leny Poppe-de Looff een krans bij de H. Trudo. Daarvoor is de burgemeester respectievelijk Klein Zundert, Achtmaal en Wernhout, langsgegaan om bloemen op de begraafplaatsen en bij de kerken te leggen. Na een samenkomst in het Van Goghkerkje en bloemlegging op de begraafplaats, zijn de estafette lopers met een fakkel van Amnesty internationaal richting Rijsbergen vertrokken. In Rijsbergen werd het vuur ontstoken en werd de 2 minuten stilte in acht genomen. Na een vendelgroet van het gilden St. Bavo en St. Joris hield burgemeester Leny Poppe-de Looff een toespraak. Ook werd een gedicht voorgelezen. Tussendoor was er muziek door Harmonie St. Cecilia en gezamenlijke koren. Meer foto’s op: https://campenhout1.jimdo.com/